Termíny odevzdání závěrečných prací LS 2020

Vážení studenti,

termíny odevzdání závěrečných prací v letním semestru AR 2019/2020 se nemění (bakalářské práce – 11. května 2020, diplomové práce – 4. května 2020). Studenti budou odevzdávat pouze elektronickou verzi své závěrečné práce přes InSIS. Souhlas vedoucího práce s jejím odevzdáváním, prosím, konzultujte s vedoucím své závěrečné práce. Podrobné pokyny k odevzdání kvalifikačních prací najdete na intranetu pro studenty FIS, státní zkoušky a příslušný obor. O dalším případném upřesnění budete informování i zde na webu.

KSTP