Úprava harmonogramu otvírání povinných předmětů

Dne 2.10.2017 byl na schůzi vedení katedry aktualizován harmonogram otvírání povinných předmětů KSTP.
Předmět 4ST413 bude dále otvírán jen v LS.

Dále připomínáme, že v květnu 2017 (již bylo avizováno) došlo ke změnám i u předmětů 4ST425 a 4ST525, které budou vypisovány pouze v ZS.