Vyšla skripta k předmětu 4ST203

Vyšla skripta Řezanková, Löster: Úvod do statistiky (Oeconomica, 2009), která jsou určena jako učební text k předmětu 4ST203 a k bakalářské státní zkoušce pro studenty oborů Statistické metody v ekonomii a Statistika a ekonometrie.