Zemřel doc. Ing. Jiří Trešl, CSc.

S lítostí oznamujeme, že dne 3. 10. 2011 zemřel ve věku 64 let dlouholetý člen katedry statistiky a pravděpodobnosti a milý kolega doc. Ing. Jiří Trešl, CSc. Pan doc. Trešl se podílel především na výuce specializovaných předmětů statistických oborů na VŠE. Významný byl i jeho podíl na výzkumné činnosti katedry. Jeho odchodem katedra statistiky a pravděpodobnosti ztrácí vynikajícího kolegu, odborníka a člověka. Čest jeho památce.