Změna úředních hodin sekretariátu katedry dne 25. ledna 2012

Vzhledem k neodkladným pracovním povinnostem budou úřední hodiny změněny následovně:

středa 25.1.2012:  8,30-11,30