4AD – Analýzy sociálně ekonomických dat

A. Garant

prof. Ing. Josef Arlt, CSc.

B. Charakteristika

Cílem výuky na této specializaci je naučit studenty orientovat se v různých metodách, umožňujících analýzu kvantitativních a kvalitativních dat. Absolvent bude umět rozeznávat, které ekonomické údaje jsou podstatné, kde popř. jak je lze získat, jaké metody a postupy jsou v dané situaci vhodné a které podmínky musejí být splněny k tomu, aby nedošlo ke vzniku nesprávných výsledků. Student se nejen naučí s těmito metodami pracovat a s jejich pomocí provádět zobecňující úsudky, ale naučí se i rozumět různým typům údajů, oceňovat jejich vypovídací schopnost a připravovat podklady pro přijetí kvalifikovaných rozhodnutí.

Metody analýzy dat jsou v různých podobách náplní specializované výuky na zahraničních školách ekonomického typu. Pravidelná soustavná práce s číselnými charakteristikami je samozřejmou součástí každé ekonomicky orientované činnosti v bankách, obchodních, průmyslových a stavebních firmách a ve službách, jakož i ve státní správě a samosprávě. Cílem této vedlejší specializace je uspořádat poznatky z různých disciplin takovým způsobem, aby její absolvent byl schopen samostatně využívat i možnosti statistického software, a to včetně přípravy a shromažďování potřebných údajů a přiměřené interpretace získaných výsledků.

C. Podmínky vstupu do vedlejší specializace

Určeno studentům všech fakult kromě posluchačů hlavní specializace SP Statisticko-pojistné inženýrství.

D. Kapacita

neomezena

E. Požadavky na absolvování

I. Povinné předměty – 18 ECTS

Ident Název předmětu
4ST416 Regrese
4ST431 Časové řady
4ES407 Hospodářská a sociální statistika

pozn. Pokud již byl některý z předmětů absolvován v rámci bakalářského studia nebo hlavní specializace, je nutné jej po dohodě s katedrou nahradit jiným předmětem ze skupiny volitelných. Stejně tak, pokud byl na hlavní specializaci vystudován předmět 4ST432 Modely ekonomických a finančních časových řad je nutné předmět 4st431 nahradit jiným předmětem ze skupiny volitelných.

II. Volitelné předměty – 12 ECTS

Ident Název předmětu
4ST220 Úvod do teorie pravděpodobnosti a matem.st.
4ST301 Statistické metody 1
4ST302 Statistické metody 2
4ST310 Statistické výpočetní prostředí
4ST413 Teorie výběrových šetření
4ST417 Výpočetní statistika v R
4ST418 Výpočetní statistika v Matlabu
4ST441 Statistické metody a kapitálové trhy (v angličtině)
4ST512 Vícerozměrná statistika
4ST650 Pokročilé statistické metody (v angličtině)
4EK214 Úvod do ekonometrie
4ES508 Interpretace ekonomického a sociálního vývoje

III. Souborná zkouška – 3 ECTS

F. Otázky k souborné zkoušce