Statisticko-pojistné inženýrství

Navazující magisterský studijní obor Statisticko-pojistné inženýrství je součástí studijního programu Kvantitativní metody v ekonomice. Studium představuje průřez všemi podstatnými stránkami pojistného inženýrství souběžně s nejpoužívanějšími statistickými nástroji a postupy, potřebnými při analýze ekonomických dat. Posluchač se seznámí s důležitými pojistnými produkty, rozbory a strategiemi, které patří neoddělitelně k praxi na tuzemských i zahraničních pojistných trzích, a současně bude schopen aplikovat statistické analytické a prognostické postupy v nejrůznějších ekonomických situacích. Součástí studijního programu je i získání znalostí pro práci s počítači a se specializovaným softwarem. Vzhledem k širokému zaměření studia nalezne absolvent uplatnění v činnosti komerčních pojišťoven, penzijních fondů a zdravotních pojišťoven, ale také v oblasti státní a podnikové statistiky, ve sféře finančních aktivit (investování pojistného kapitálu, pojištění finančních úvěrů), v marketingových, poradenských a výzkumných institucích vč. mezinárodních, a také tam, kde se vychovávají odborníci z oblasti statistiky a pojistného inženýrství.

Garant oboru

doc. RNDr. Luboš Marek, CSc.

Studijní plán

pro studenty se zahájením studia ve školním roce:

Nejdůležitější informace ke studiu