Nové harmonogramy otvírání předmětů KSTP

Od ZS 2017/2018 dochází k úpravě harmonogramů otvírání povinných a volitelných předmětů vypisovaných KSTP

Harmonogram otvírání povinných předmětů garantovaných KSTP – pozor – změny se týkají především předmětů 4ST425 a 4ST525, které budou vypisovány jen v ZS

Harmonogram otvírání volitelných předmětů

Harmonogram otvírání předmětů v AJ