Rubrika: Aktuality

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby kvalifikační prací – leden 2020

Státní zkoušky z hlavní specializace, obhajoby diplomových prací a státní bakalářské zkoušky se budou konat ve dnech 28. 1. – 30. 1. 2020 (podle počtu přihlášených a personálních možností katedry). Všechny důležité podrobnosti k jednotlivým státním zkouškám, obhajobám diplomových a bakalářských prací, včetně termínů a podmínek odevzdání prací, najdete na intranetu pro studenty FIS. Konkrétní termíny […]

Státní bakalářské zkoušky a obhajoby bakalářských prací – srpen 2019

Státní bakalářské zkoušky včetně obhajob bakalářských prací se budou konat ve dnech 22. a 23. 8. 2019 (podle počtu přihlášených a personálních možností katedry).  Všechny důležité podrobnosti ke zkouškám a obhajobám bakalářských prací, včetně termínů přihlašování na mimosemestrální kurzy a podmínek odevzdání prací, najdete na intranetu pro studenty FIS, v rubrice Státní zkoušky – Statistické metody […]

Informace ke kurzu 4ST650

Applied Economic and Business Forecasting

Státní zkoušky z vedlejších specializací – červen 2019

Státní zkouška z vedlejší specializace Analýza sociálně ekonomických dat (4AD) se bude konat ve dnech 4. – 6. 6. 2019 (podle počtu přihlášených a personálních možností katedry). Státní zkoušky z vedlejších specializací Pojistné inženýrství (4PI), Insurance Mathematics (4IM) a Kvantitativní analýza (4KA) se budou konat dne 24. 6. 2019. Studenti, kteří mají splněny podmínky pro složení státní […]

Státní bakalářské zkoušky a obhajoby bakalářských prací – červen 2019

Státní bakalářské zkoušky včetně obhajob bakalářských prací se budou konat ve dnech 13. a 14. 6. 2019 (podle počtu přihlášených a personálních možností katedry).  Všechny důležité podrobnosti ke státním zkouškám a obhajobám bakalářských prací, včetně termínů přihlašování na mimosemestrální kurzy a podmínek odevzdání prací, najdete na Intranetu pro studenty FIS, v rubrice Státní zkoušky – Statistické […]

Státní závěrečné zkoušky z hlavní specializace a obhajoby diplomových prací – červen a srpen 2019

Státní zkoušky hlavní specializace Statistika a obhajoby diplomových prací se budou konat ve dnech 5. a 6. 6. 2019 a 22. a 23. 8. 2019 (podle počtu přihlášených a personálních možností katedry).  Všechny důležité podrobnosti ke státním zkouškám a obhajobám diplomových prací, včetně termínů přihlašování na mimosemestrální kurzy a podmínek odevzdání prací, najdete na Intranetu pro […]

Přednášky v rámci programu Erasmus+

Katedra ekonomické statistiky a Katedra statistiky a pravděpodobnosti pořádají v rámci programu Erasmus+ přednášky:   Ing. Ľubica Hurbánková, PhD.: Analýza ukazovateľov štatistiky pracovného vstupu Ing. Katarína Karasová, PhD.: Účinnosť aktívnych opatrení trhu práce v Slovenskej republike   Přednášky budou ve slovenštině. Termín: 5.3.2019 v 17 hodin v místnosti NB473 podrobnosti k přednáškám  

Registrace do I-Week kurzů

International Week na FIS – registrace do kurzů otevřena! Fakulta informatiky a statistiky (FIS) organizuje pravidelně jedenkrát ročně International Week (I-Week). Zveme vždy 3-5 hostujících učitelů, z nichž každý nabízí jeden intenzivní mimosemestrální kurz, který je studentům magisterských oborů na FIS nabízen jako oborově volitelný kurz za 3 ECTS. Studenti si smí vybrat jeden kurz z […]

Státní závěrečné zkoušky leden 2019

Státní zkoušky z hlavní specializace, obhajoby diplomových prací a státní bakalářské zkoušky se budou konat ve dnech 29. 1. – 31. 1. 2019 (podle počtu přihlášených a personálních možností katedry).   Všechny důležité podrobnosti k jednotlivým státním zkouškám, obhajobám diplomových a bakalářských prací, včetně termínů a podmínek odevzdání prací, najdete na intranetu pro studenty FIS. […]

Informace ke státním zkouškám z vedlejších specializací

Státní zkoušky z vedlejších specializací – leden 2019   Státní zkoušky z vedlejších specializací Pojistné inženýrství (4PI), Insurance Mathematics (4IM), Analýza sociálně ekonomických dat (4AD) a Kvantitativní analýza (4KA) se budou konat ve dnech 29. 1. – 31. 1. 2019 (podle počtu přihlášených a personálních možností katedry).   Studenti, kteří mají splněny podmínky pro složení […]