Rubrika: Aktuality

Státní bakalářské zkoušky a obhajoby bakalářských prací – červen 2018

Vážení studenti, pro zdárný průběh státních bakalářských zkoušek Vás žádáme o následující: studenti se přihlásí na státní bakalářskou zkoušku a na obhajobu bakalářské práce osobně v úředních hodinách na sekretariátu katedry statistiky a pravděpodobnosti č. dv. 445NB nejpozději do 30. 4. 2018. Je rovněž nutné se přihlásit  na státní bakalářskou zkoušku a obhajobu bakalářské práce […]

Státní závěrečné zkoušky z hlavní specializace a obhajoby diplomových prací – červen 2018

Vážení studenti, pro zdárný průběh státních zkoušek vás žádáme o následující:  studenti se přihlásí na státní závěrečnou zkoušku z hlavní specializace a na obhajobu diplomové práce osobně v úředních hodinách na sekretariátu katedry statistiky a pravděpodobnosti č. dv. 445NB nejpozději do 30. 4. 2018. K tomuto přihlášení není nutné předkládat žádné vyplněné formuláře. Je rovněž nutné se přihlásit […]

Nabídka práce – Actuarial Analyst

http://kstp.vse.cz/wp-content/uploads/2017/11/Acturial-Analyst-Job-leaflet-November.pdf

Úprava harmonogramu otvírání povinných předmětů

Dne 2.10.2017 byl na schůzi vedení katedry aktualizován harmonogram otvírání povinných předmětů KSTP. Předmět 4ST413 bude dále otvírán jen v LS. Dále připomínáme, že v květnu 2017 (již bylo avizováno) došlo ke změnám i u předmětů 4ST425 a 4ST525, které budou vypisovány pouze v ZS.

Státní zkoušky z vedlejších specializací Pojistné inženýrství, Insurance Mathematics, Analýza sociálně ekonomických dat a Kvantitativní analýza – leden 2018

Státní zkoušky z vedlejších specializací Pojistné inženýrství, Insurance Mathematics, Analýza sociálně ekonomických dat a Kvantitativní analýza se budou konat ve dnech 30. 1. – 1. 2. 2018 (podle počtu přihlášených a personálních možností katedry). Studenti, kteří mají splněny podmínky pro složení státní zkoušky z těchto vedlejších specializací, se přihlásí přes studijní systém InSIS na příslušný mimosemestrální kurz, […]

Státní bakalářské zkoušky a obhajoby bakalářských prací – únor 2018

Vážení studenti, pro zdárný průběh státních bakalářských zkoušek Vás žádáme o následující: studenti se přihlásí na státní bakalářskou zkoušku a na obhajobu bakalářské práce osobně vúředních hodinách na sekretariátu katedry statistiky a pravděpodobnosti č. dv. 445NB nejpozději do 11. 12. 2017. Je rovněž nutné přihlásit se na státní bakalářskou zkoušku a obhajobu bakalářské práce „předběžně“ […]

Státní závěrečné zkoušky z hlavní specializace a obhajoby diplomových prací – leden 2018

Vážení studenti, pro zdárný průběh státních zkoušek vás žádáme o následující: studenti se přihlásí na státní závěrečnou zkoušku z hlavní specializace a na obhajobu diplomové práce osobně v úředních hodinách na sekretariátu katedry statistiky a pravděpodobnosti č. dv. 445 NB nejpozději do 11. 12. 2017. K výše uvedenému přihlášení není nutné předkládat žádné vyplněné formuláře. Je rovněž nutné […]

Nové harmonogramy otvírání předmětů KSTP

Od ZS 2017/2018 dochází k úpravě harmonogramů otvírání povinných a volitelných předmětů vypisovaných KSTP Harmonogram otvírání povinných předmětů garantovaných KSTP – pozor – změny se týkají především předmětů 4ST425 a 4ST525, které budou vypisovány jen v ZS Harmonogram otvírání volitelných předmětů Harmonogram otvírání předmětů v AJ

Státní bakalářské zkoušky a obhajoby bakalářských prací – červen 2017

Vážení studenti, pro zdárný průběh státních bakalářských zkoušek Vás žádáme o následující: studenti se přihlásí na státní bakalářskou zkoušku a na obhajobu bakalářské práce osobně v úředních hodinách na sekretariátu katedry statistiky a pravděpodobnosti č. dv. 445NB nejpozději do 28. 4. 2017. Je rovněž nutné se přihlásit  na státní bakalářskou zkoušku a obhajobu bakalářské práce […]