Aktuality

Státní závěrečné zkoušky z hlavní specializace a obhajoby diplomových prací – září 2009

Vážení studenti, v souvislosti s přechodem na ISIS došlo ke změnám v přihlašování na státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací. Pro zdárný průběh státních zkoušek žádáme studenty o následující: studenti se přihlásí na státní závěrečnou zkoušku z hlavní specializace a na obhajobu diplomové práce osobně v úředních hodinách na sekretariátu katedry statistiky a pravděpodobnosti […]

Státní zkoušky z vedlejších specializací Pojistné inženýrství a Analýza sociálně ekonomických dat

Byly vypsány termíny na státní zkoušky z vedlejších specializací Pojistné inženýrství (18.6.2009) a Analýza sociálně ekonomických dat (16.6.2009). Studenti, kteří mají splněny podmínky pro složení státní zkoušky z vedlejší specializace, se přihlásí přes studijní systém ISIS na příslušný mimosemestrální kurz a na konkrétní vypsaný termín. Student musí před konáním státní zkoušky předložit Registrační list, na […]

Vyšla skripta k předmětu 4ST203

Vyšla skripta Řezanková, Löster: Úvod do statistiky (Oeconomica, 2009), která jsou určena jako učební text k předmětu 4ST203 a k bakalářské státní zkoušce pro studenty oborů Statistické metody v ekonomii a Statistika a ekonometrie.

Zemřel prof. Ilja Novák

S lítostí oznamujeme, že dne 30.3.2009 zemřel ve věku 82 let dlouholetý člen katedry statistiky a pravděpodobnosti prof. Ing. Ilja Novák, CSc. Poslední rozločení se koná 6.4.2009 od 14,40h v Malé Obřadní síni Krematoria.

Státní závěrečné zkoušky z hlavní specializace a obhajoby diplomových prací – červen 2009

Vážení studenti, v souvislosti s přechodem na ISIS došlo ke změnám v přihlašování na státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací. Pro zdárný průběh státních zkoušek žádáme studenty o následující: studenti se přihlásí na státní závěrečnou zkoušku z hlavní specializace a na obhajobu diplomové práce osobně v úředních hodinách na sekretariátu katedry statistiky a pravděpodobnosti […]

Státní bakalářské zkoušky a obhajoby bakalářských prací – červen 2009

Vážení studenti, v souvislosti s přechodem na ISIS došlo ke změnám v přihlašování na státní bakalářské zkoušky a obhajoby bakalářských prací. Pro zdárný průběh státních zkoušek žádáme studenty o následující: studenti se přihlásí na státní bakalářskou zkoušku a na obhajobu bakalářské práce osobně v úředních hodinách na sekretariátu katedry statistiky a pravděpodobnosti č. dv. 445NB […]

Vypsány nové termíny bakalářských zkoušek ze statistiky (ZST)

Nové termíny bakalářských zkoušek budou vypsány na konec března a polovinu dubna. Zpřístupněny k přihlašování budou v ISIS od pátku 27.2.2009. 

12th International Scientific Conference AMSE 2009

Fakulta informatiky a statistiky VŠE spolu s Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela z Banské Bystrice a s Ekonomickou univerzitou ve Wroclawi pořádají letos již 12. ročník mezinárodní konference Applications of Mathematics and Statistics in Economy – AMSE 2009. Více informací na http://amse2009.vse.cz.

Prodloužení licence SAS Learning Edition 4.1

Aplikace SAS Learning Edition 4.1 zakoupená jako součást knihy Luboš Marek a kol.: Statistika pro ekonomy, druhé vydání má v sobě zabudovanou licenci, která vyprší 31.12.2008. Před tímto datem je možné licenci prodloužit do 31.12.2011 způsobem popsaným níže. Po tomto datu nemusí být prodloužení možné, v takovém případě doporučujeme změnit ve Windows systémové datum (přes […]

Státní zkoušky z vedlejší specializace

Byl vypsán termín státní zkoušky z vedlejší specializace Pojistné inženýrství, a to na 13.2.2009. Na tento termín se studenti musí přihlásit prostřednictvím ISIS – nejprve je nutné se přihlásit na příslušný mimosemestrální kurz (podle typu studia buď PIN nebo 4PI) a teprve poté se objeví vypsaný termín, na který se student opět přihlásí. Přesný časový […]

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.
Zobrazit více informací

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: