Rubrika: Aktuality

12th International Scientific Conference AMSE 2009

Fakulta informatiky a statistiky VŠE spolu s Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela z Banské Bystrice a s Ekonomickou univerzitou ve Wroclawi pořádají letos již 12. ročník mezinárodní konference Applications of Mathematics and Statistics in Economy – AMSE 2009. Více informací na http://amse2009.vse.cz.

Prodloužení licence SAS Learning Edition 4.1

Aplikace SAS Learning Edition 4.1 zakoupená jako součást knihy Luboš Marek a kol.: Statistika pro ekonomy, druhé vydání má v sobě zabudovanou licenci, která vyprší 31.12.2008. Před tímto datem je možné licenci prodloužit do 31.12.2011 způsobem popsaným níže. Po tomto datu nemusí být prodloužení možné, v takovém případě doporučujeme změnit ve Windows systémové datum (přes […]

Státní zkoušky z vedlejší specializace

Byl vypsán termín státní zkoušky z vedlejší specializace Pojistné inženýrství, a to na 13.2.2009. Na tento termín se studenti musí přihlásit prostřednictvím ISIS – nejprve je nutné se přihlásit na příslušný mimosemestrální kurz (podle typu studia buď PIN nebo 4PI) a teprve poté se objeví vypsaný termín, na který se student opět přihlásí. Přesný časový […]

Termíny státních zkoušek a obhajob diplomových prací

Hlavní specializace: Statistické a pojistné inženýrství a Statisticko-pojistné inženýrství  Státní zkouška: první polovina února 2009  Obhajoba diplomových prací: první polovina února 2009 Termín pro přihlášky na státní zkoušky a obhajobu diplomové práce: do 12.12.2008 osobně na sekretariátu katedry č. dv. 445NB v úředních hodinách Odevzdání diplomových prací: do 12.1.2009    Vedlejší specializace: Pojistné inženýrství Státní […]

Státní bakalářské zkoušky a obhajoby bakalářských prací – pokyny k přihlašování

Vzhledem k novému Studijnímu informačnímu systému dojde letos k podstatným změnám v přihlašování na státní bakalářské zkoušky a obhajoby bakalářských prací. Pro zdárný průběh žádáme studenty o následující: 1) studenti se přihlásí na státní bakalářskou zkoušku a na obhajobu bakal. práce OSOBNĚ na sekretariátu katedry statistiky a pravděpodobnosti č.445NB co nejdříve NEJPOZDĚJI DO 12.12.2008. Je […]