Aktuality

Aktuální nabídka „Erasmus Student and Staff Mobility Programs and Student Placement“

Nabídka Yasar University (Izmir, Turecko) – http://www.yasar.edu.tr/en/ brief info about Yasar new model agreement _200913

Spolek mladých statistiků

http://sms.vse.cz

Nabídka zaměstnání – aktuárský analytik a pojistný matematik

Nabídka zaměstnání – aktuárský analytik – pojistný matematik senior

Státní bakalářské zkoušky a obhajoby bakalářských prací – leden 2010

Vážení studenti, pro zdárný průběh státních bakalářských zkoušek Vás žádáme o následující: studenti se přihlásí na státní bakalářskou zkoušku a na obhajobu bakalářské práce osobně v úředních hodinách na sekretariátu katedry statistiky a pravděpodobnosti č. dv. 445NB co nejdříve, nejpozději do 2. 12. 2009. Je rovněž nutné přihlásit se na státní bakalářskou zkoušku a obhajobu bakalářské práce […]

Státní závěrečné zkoušky z hlavní specializace a obhajoby diplomových prací – únor 2010

Vážení studenti, pro zdárný průběh státních zkoušek Vás žádáme o následující: studenti se přihlásí na státní závěrečnou zkoušku z hlavní specializace a na obhajobu diplomové práce osobně v úředních hodinách na sekretariátu katedry statistiky a pravděpodobnosti č. dv. 445NB nejpozději do 14.12. 2009. K výše uvedenému přihlášení není nutné předkládat žádné vyplněné formuláře.  Je rovněž nutné přihlásit se […]

Vypsány termíny bakalářských zkoušek.

Dnes byly v ISIS  vypsány termíny bakalářských zkoušek na říjen 2009.

Navýšení kapacity 4ST201 a přesun některých cvičení na jiné učebny

Díky výměnám učeben s jinými katedrami (ve stejném čase) a přidáním dalšího cvičení se podařilo navýšit kapacitu 4ST201 až na 2039 míst. S tím je spojen i přesun některých cvičení na jiné místnosti. Prosíme, zkontrolujte si aktuální místnosti svých cvičení.

Důležité upozornění k zápisu předmětu 4ST201

Na předmět 4ST201 se tento semestr zaregistroval větší počet studentů než odpovídá počtům souvisejícím se vzorovými studijními plány jednotlivých fakult. KSTP v návaznosti na registrace navýšila počet míst cca o 150. Další navýšení kapacity v ZS 2009/2010 už není možné. Není možný ani nadkapacitní zápis na jednotlivá cvičení. Předmět bude opět otevřen v LS 2009/2010.

Úřední hodiny v týdnu 24.8.-28.8.2009

V týdnu 24.8.-28.8.2009 budou úřední hodiny pouze dne 24.8.2009 v době od 8,30 hodin do 11,30 hodin. V této době je nutné odevzdat diplomové práce! V dalších dnech jsou úřední hodiny zrušeny z důvodu konání mezinárodní konference.

Úřední hodiny v týdnu 17.8.-21.8.2009

Úřední hodiny sekretariátu katedry budou v pondělí 17.8., v úterý 18.8. a v pátek 21.8. v době od 9,00 hodin do 11,30 hodin.

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.
Zobrazit více informací

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: