Aktuality

V týdnu 10.8.-14.8.2009 – úřední hodiny odpadají

V týdnu 10.8.-14.8.2009 jsou úřední hodiny sekretariátu katedry zrušeny – dovolená.

Úřední hodiny v týdnu 3. – 7.8.2009

V týdnu 3.-7.8.2009 budou úřední hodiny sekretariátu katedry v pondělí 3.8. a v úterý 4.8. od 9,00 hodin do 11,30 hodin.

Konzultační hodiny v období 1.7.-31.8.2009

Konzultační hodiny členů katedry se v období hlavních prázdnin (tj. od 1.7. do 31.8.) ruší. Úřední hodiny sekretariátu budou vypsány v aktualitách.

4ST201–důležité informace k náhradním testům

Upozorňujeme studenty, že případnou neúčast na náhradních termínech testů 4ST201 je nutné omluvit neprodleně, nejpozději 24.6.2009, u svého přednášejícího (v případě přednášek prof. Hindlse a prof. Řezankové pak omlouvá Ing. Arltová). Neschopenku doneste osobně nebo pošlete mailem naskenovanou příslušnému přednášejícímu. Neomluvené účasti na testu a hodnocení 4+ budou automaticky převedeny na hodnocení 4. Rovněž upozorňujeme […]

Změna úředních hodin sekretariátu 8.-12.6.2009

V týdnu od 8.6. do 12.6. 2009 budou úřední hodiny sekretariátu katedry pouze ve středu 10. 6. 2009 od 8,30 hodin do 11,30 hodin. Ostatní úřední hodiny se ruší. Důvodem je konání přijímacích zkoušek na fakultu a zápisů do prvních ročníků. Děkujeme za pochopení.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY 4ST201

Všechny žádosti o omluvení termínu zkoušky, omluvení kurzu apod. vyřizujte prosím POUZE SE SVÝM PŘEDNÁŠEJÍCÍM (nikoli se sekretářkou katedry ani s garantem předmětu ani s cvičícím), tzn. s tím, koho jste měli zapsaného na přednášku. V případě, že byl přednášejícím prof. Hindls obracejte se s žádostmi výhradně na Ing. Arltovou. Zároveň upozorňujeme studenty, že musí […]

BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY

Termíny bakalářských zkoušek na zkouškové období budou zveřejněny v polovině května. Termíny budou vypsány na konec května a června 2009.

Státní závěrečné zkoušky z hlavní specializace a obhajoby diplomových prací – září 2009

Vážení studenti, v souvislosti s přechodem na ISIS došlo ke změnám v přihlašování na státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací. Pro zdárný průběh státních zkoušek žádáme studenty o následující: studenti se přihlásí na státní závěrečnou zkoušku z hlavní specializace a na obhajobu diplomové práce osobně v úředních hodinách na sekretariátu katedry statistiky a pravděpodobnosti […]

Státní zkoušky z vedlejších specializací Pojistné inženýrství a Analýza sociálně ekonomických dat

Byly vypsány termíny na státní zkoušky z vedlejších specializací Pojistné inženýrství (18.6.2009) a Analýza sociálně ekonomických dat (16.6.2009). Studenti, kteří mají splněny podmínky pro složení státní zkoušky z vedlejší specializace, se přihlásí přes studijní systém ISIS na příslušný mimosemestrální kurz a na konkrétní vypsaný termín. Student musí před konáním státní zkoušky předložit Registrační list, na […]

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.
Zobrazit více informací

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: