Aktuality

Termín státní zkoušky z vedlejší specializace Analýza sociálně ekonomických dat

Byl stanoven termín státní zkoušky z vedlejší specializace Analýza sociálně ekonomických dat, a to na 29.6.2010. Studenti, kteří mají splněny podmínky pro složení státní zkoušky, se přihlásí přes studijní systém ISIS na příslušný mimosemestrální kurz a také na konkrétní termín.  Přesný časový rozpis bude studentům zaslán mailem. Student musí před konáním státní zkoušky předložit Registrační list, na […]

AMSE 2010

http://amse.umb.sk/index.htm

Termín státní zkoušky z vedlejší specializace Pojistné inženýrství

Byly stanoveny termíny na státní zkoušky z vedlejší specializace Pojistné inženýrství, a to na 7. 6. 2010 případně 8. 6. 2010. Studenti, kteří mají splněny podmínky pro složení státní zkoušky z vedlejší specializace, se přihlásí přes studijní systém ISIS na příslušný mimosemestrální kurz. Na konkrétní termín (tj. 7. nebo 8. 6. 2010) budou studenti přihlášeni sekretářkou katedry. […]

Pozvánka na přednášku Simulace metodou Monte Carlo

Přednáška doc. Kluibera – Simulace metodou Monte Carlo

Státní bakalářské zkoušky a obhajoby bakalářských prací – červen 2010

Vážení studenti, pro zdárný průběh státních bakalářských zkoušek Vás žádáme o následující: studenti se přihlásí na státní bakalářskou zkoušku a na obhajobu bakalářské práce osobně v úředních hodinách na sekretariátu katedry statistiky a pravděpodobnosti č. dv. 445NB co nejdříve, nejpozději do 30. 4. 2010. Je rovněž nutné přihlásit se na státní bakalářskou zkoušku a obhajobu bakalářské práce […]

Odevzdání diplomových prací pro termín obhajob srpen-září 2010

Upozorňujeme studenty, že termín odevzdání diplomové práce pro termín obhajob v srpnu-září 2010 je nejpozději do 30. 6. 2010 na katedře v úředních hodinách – přesné pokyny pro odevzdání jsou zveřejněny zde;  při odevzdání práce předloží student vyplněné Potvrzení k diplomové práci  podepsané vedoucím práce.

Státní závěrečné zkoušky z hlavní specializace a obhajoby diplomových prací – červen 2010

Vážení studenti, pro zdárný průběh státních zkoušek Vás žádáme o následující: studenti se přihlásí na státní závěrečnou zkoušku z hlavní specializace a na obhajobu diplomové práce osobně v úředních hodinách na sekretariátu katedry statistiky a pravděpodobnosti č. dv. 445NB nejpozději do 30. 4. 2010. K výše uvedenému přihlášení není nutné předkládat žádné vyplněné formuláře.  Je rovněž nutné přihlásit […]

Registrace upozornění – 4ST309 v LS v angličtině

Předmět 4ST309 bude počínaje LS 2009/2010 vyučován vždy v letním semestru v angličtině.

Úřední hodiny sekretariátu katedry v době od 21.12. do 31.12.2009

Úřední hodiny sekretariátu katedry statistiky a pravděpodobnosti budou v pondělí 21.12, ve  středu 23.12., v pondělí 28.12. a ve středu 30.12. vždy od 9,00 hodin do 11,30 hodin. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné vánoce.

Bakalářská zkouška ze statistiky – poslední možnost složení zkoušky

Katedra statistiky a pravděpodobnosti žádá studenty, kteří dosud bakalářskou zkoušku nesložili, aby se přihlásili na některý z termínů, které budou vypsány na zkouškové období ZS 2009/2010. Další termíny bakalářské zkoušky nebudou vypsány! Pokud někdo zkoušku do této doby nesloží, musí absolvovat kurz 4ST201.

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.
Zobrazit více informací

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: