Rubrika: Aktuality

Státní zkoušky z hlavní specializace a obhajoby diplomových prací – červen 2017

 Vážení studenti, pro zdárný průběh státních zkoušek vás žádáme o následující: studenti se přihlásí na státní závěrečnou zkoušku z hlavní specializace a na obhajobu diplomové práce osobně v úředních hodinách na sekretariátu katedry statistiky a pravděpodobnosti č. dv. 445NB nejpozději do 28. 4. 2017. K tomuto přihlášení není nutné předkládat žádné vyplněné formuláře. Je rovněž nutné se přihlásit […]

Státní zkoušky z vedlejších specializací – červen 2017

Státní zkoušky z vedlejších specializací Pojistné inženýrství, Insurance Mathematics, Analýza sociálně ekonomických dat a Kvantitativní analýza se budou konat ve dnech 7. – 8. 6. 2017, (podle počtu přihlášených studentů). Studenti, kteří chtějí státní zkoušku skládat, se přihlásí přes studijní systém InSIS na příslušný mimosemestrální kurz nejpozději do 19. května 2017. Student musí před konáním státní […]

Státní zkoušky z vedlejších specializací – srpen 2017

Státní zkoušky z vedlejších specializací Pojistné inženýrství, Insurance Mathematics, Analýza sociálně ekonomických dat a Kvantitativní analýza se budou konat 21. 8. (příp. 22. 8.) 2017, (podle počtu přihlášených studentů). Studenti, kteří chtějí státní zkoušku skládat v srpnovém termínu, se přihlásí v době 9. – 23. 6. 2017 přes studijní systém InSIS na příslušný mimosemestrální kurz.  Student musí předložit […]

Obhajoby diplomových prací – srpen 2017

Termín obhajob diplomových prací byl stanoven na 22. 8. (případně 21. 8.) 2017. Termín odevzdání diplomové práce nejpozději do 23. 6. 17 na sekretariát katedry v úředních hodinách.  Studenti se na obhajobu diplomové práce přihlásí osobně na sekretariátu katedry v úředních hodinách, a to nejpozději do 5. 6. 2017. Na mimosemestrální kurz se studenti v InSIS zatím nepřihlašují!!!!!! […]

Státní závěrečné zkoušky z hlavní specializace – srpen 2017

Studenti, se na srpnový termín státní zkoušky z hlavní specializace, přihlásí osobně na sekretariátu katedry statistiky a pravděpodobnosti v úředních hodinách nejpozději do 5. 6. 2017. Na mimosemestrální kurzy se studenti v InSIS zatím nepřihlašují !! Při přihlášení na katedře budou studenti informováni o dalším postupu, tj. o způsobu přihlášení do InSIS a dalších nutných krocích (např. […]

Nabídka brigády do oddělení Zajištění

http://kstp.vse.cz/wp-content/uploads/2016/12/Inzerce_Brigádník-do-oddělení-Zajištění.pdf

Nabídka brigády

http://kstp.vse.cz/wp-content/uploads/2016/12/Brigáda-administrativní-výpomoc.docx

1. International Week v termínu 23. – 27. ledna 2017

http://fis.vse.cz/fakulta-informatiky-a-statistiky-porada-1-international-week-v-terminu-23-27-ledna-2017/

Státní zkouška z vedlejší specializace – Insurance Mathematics – leden/ únor 2017

Státní zkouška z vedlejší specializace Insurance Mathematics se koná v úterý 31. ledna nebo  ve středu 1. února 2017. Studenti, kteří by chtěli konat stání zkoušku v tomto termínu, se musí přes InSIS zapsat do kurzu 4IM (Státní zkouška z vedlejší specializace) nejpozději do konce prosince 2016. Studenti musí nejpozději do 25. ledna 2017 splnit všechny studijní povinnosti potřebné […]

Státní zkoušky z vedlejších specializací: Analýza sociálně ekonomických dat, Kvantitativní analýza a Pojistné inženýrství – leden/únor 2017

Státní zkoušky z vedlejších specializací Pojistné inženýrství, Analýza sociálně ekonomických dat a Kvantitativní analýza se budou konat dne 31. 1. 2017, případně 1. 2. 2017 (podle počtu přihlášených a personálních možností katedry). Studenti, kteří mají splněny podmínky pro složení státní zkoušky z těchto vedlejších specializací, se přihlásí přes studijní systém InSIS na příslušný mimosemestrální kurz. Student musí […]