Aktuality

BAKALÁŘSKÉ (SOUBORNÉ) ZKOUŠKY ZE STATISTIKY

V návaznosti na dřívější  sdělení týkající se vypisování termínů bakalářských (souborných) zkoušek ze statistiky (ZST) pro studenty, kteří studují ve studijním plánu  C a D a dosud nemají tuto zkoušku složenu, nabízí katedra statistiky a pravděpodobnosti nově těmto studentům následující dvě možnosti získat potřebnou bakalářskou zkoušku: 1) Student si zaregistruje a řádně absolvuje předmět 4ST201 – v rámci […]

20.10.2010 Světový den statistiky

http://czso.cz/csu/redakce.nsf/i/svetovy_den_statistiky_20_10_2010

Státní zkoušky z vedlejších specializací Pojistné inženýrství a Analýza sociálně ekonomických dat – únor 2011

Byl stanoven termín státních zkoušek  z vedlejších specializací Pojistné inženýrství a Analýza sociálně ekonomických dat, a to na 1. února (případně 2. února) 2011. Studenti, kteří mají splněny podmínky pro složení státní zkoušky z těchto vedlejších specializací, se přihlásí přes studijní systém ISIS na příslušný mimosemestrální kurz. Na konkrétní termín budou studenti přihlášeni sekretářkou katedry po předložení […]

Státní bakalářské zkoušky a obhajoby bakalářských prací – leden 2011

Vážení studenti, pro zdárný průběh státních bakalářských zkoušek Vás žádáme o následující: termín státní bakalářské zkoušky a obhajoby bakalářské práce je stanoven na 26. ledna (případně 27. ledna) 2011 studenti se přihlásí na státní bakalářskou zkoušku a na obhajobu bakalářské práce osobně v úředních hodinách na sekretariátu katedry statistiky a pravděpodobnosti č. dv. 445NB co nejdříve,  […]

Státní závěrečné zkoušky z hlavní specializace a obhajoby diplomových prací – únor 2011

Vážení studenti,  pro zdárný průběh státních zkoušek Vás žádáme o následující: termíny státních závěrečných zkoušek jsou stanoveny na 1. února (případně 2. února) 2011 a termín obhajoby diplomové práce na 3. února 2011 studenti se přihlásí na státní závěrečnou zkoušku z hlavní specializace a na obhajobu diplomové práce osobně v úředních hodinách na sekretariátu katedry statistiky a pravděpodobnosti č. […]

Odevzdání diplomových a bakalářských prací pro obhajoby v lednu 2011

Práce je nutné odevzdat na sekretariát katedry: diplomové práce nejpozději 16. 12. 2010  do 11,30 hodin bakalářské práce nejpozději 4. 1. 2011  do 11,30 hodin

Státní zkoušky z vedlejší specializace pojistné inženýrství

Termín státní zkoušky z vedlejší specializace pojistné inženýrství byl stanoven na 30.8., případně 31.8.2010. Studenti se na státní zkoušku z vedlejší specializace  přihlásí osobně na sekretariátu katedry statistiky a pravděpodobnosti, č. dv. 445NB nejpozději do 9. 7. 2010. Při přihlášení předloží Registrační list, na kterém budou mít studijní referentkou potvrzeno splnění studijních povinností.  Při přihlášení budou […]

Státní závěrečné zkoušky z hlavní specializace a obhajoby diplomových prací – srpen 2010

Termín státních zkoušek a obhajob diplomových prací byl stanoven na 30.8., případně 31.8.2010. 1)  Studenti se na státní závěrečnou zkoušku z hlavní specializace  přihlásí osobně na sekretariátu katedry statistiky a pravděpodobnosti, č. dv. 445NB nejpozději do 9. 7. 2010. 2) Studenti se na obhajobu diplomové práce přihlásí osobně při odevzdání diplomové práce, a to do […]

Opatření k 4ST201 – nahlížení do závěrečných testů u přednášejících

Vzhledem k tomu, že se množí žádosti o nahlédnutí do testů u přednášejících a studenti, kteří na náhledu byli si oprávněně stěžovali, že čekali na zápis známky do indexu neúměrně dlouho kvůli studentům, kteří na revizi z jakéhokoliv důvodu nebyli a prohlíželi si testy u přednášejících v době vyhrazených pro zapisování známky, musela katedra přistoupit […]

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.
Zobrazit více informací

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: